L’Assemblea és la base organitzativa de la coral, en la que hi participen tots els cantaries (socis)

La junta directiva escollida entre els socis per l’assemblea del 2017 que està composta per

President:  Josep Maria Masclans i Segura

Vicpresident: Josep Maria Altés i Riera

Secretaria: Maria Lluïsa Monclús i Llorens

Tresorer: Oriol Quer i Riera

 

 

La directora: Esther Doñate Gil, és la responsable artística de la coral.