L’Assemblea és la base organitzativa de la coral, en la que hi participen tots els cantaries (socis)

La junta directiva escollida entre els socis per l’assemblea del 2019 que està composta per

President:  Josep Maria Altés Riera

Vicpresident: Pilar Capell López

Secretaria: Carme Mas Puig

Tresorer: Oriol Quer Riera

 

 

La directora: Esther Doñate Gil, és la responsable artística de la coral.